Автомат суултуур цэвэрлэгч

3,0006,600

Суултуурын бочки, хөвөө, дотор ханыг өндөр үр дүнтэй цэвэрлэнэ. Ус татах бүрт цэвэрлэж, үнэр дарна. Суултуурын шаазан, сангийн болон бохирын шугам сүлжээнд гэмтэл учруулахгүй. 30 хоногт 1ш хэрэглэдгээрээ давуу талтай.
Хэрэглэх заавар:
Шахмал нь усанд уусдаг материалан боолттой бөгөөд боолтыг авах

шаардлагагүй, усанд аажимдаа уусна. Шахмалыг хийхээс өмнө усаа татаж, бочкиг хоосон болгосны дараа хийнэ. 10 минутын дараа усаа татна.
Хадгалах горим:
Үйлдвэрлэснээс хойш 3 жил хадгална Хүүхдээс хол байлгана. Халуун болон хатуулагтай усанд хийж болохгүй

Савалгааны төрөл: 50грX2, 50грX3, 50грX5

Цэвэрлэх
Автомат суултуур цэвэрлэгч